Videokursus: Kuidas tulla toime pingete ja keeruliste tunnetegaKasutaja  Vaikuseminutid MTÜ projekt kategoorias Kodanikualgatus

Praegu on katsumusterohke aeg, mil pered on tihedalt koos. Laste ja ka täiskasvanute elus on palju segadust ja ärevust ning omavahelised konfliktid on kerged tekkima. Just emotsionaalne reageerimine on see, mis muudab rahuliku vajaduste väljendamise tüliks või isegi karjumiseks-löömiseks. On tõendatud, et teadveloleku (i.k mindfulness) oskuste abil saab impulsiivset käitumist vähendada ja keeruliste emotsioonidega toimetulekut tõsta.

On oluline, et me lapsevanematena oskaks oma lastes kasvatada võimet enda sees toimuvat teadvustada ja juhtida. Seni on see olnud keeruline väljakutse - kuidas seda täpsemalt teha? Videokursus teeb selle võimalikuks ja isegi lihtsaks. Parajate veerandtunniste "ampsudena" saate koos nippe ja innustust mängulistest videoklippidest, mida on lastelgi äge vaadata, sest videotes löövad mängude ja tegevuste juures kaasa ka lapsed. Iga video sisaldab ka teadveloleku harjutust.

Niimoodi lastega veedetud ühine aeg ja koos omandatud nipid saavad olla lahenduseks nii vanem-laps konfliktidele kui ka laste omavahelistele tülidele. Järjepidev treening läbi harjutuste loob emotsionaalse ülereageerimise asemele tasakaalukust. Kursuse fookuses on eelkooli- ja algkooliealiste laste oskuste õpe, nii et lapsed suudavad aina paremini:

 • konflikti algusfaasis nö pidurit tõmmata ja enda tasakaalustamiseks aja maha võtta
 • märgata enda emotsioone ja nende mõju, nt enda suhtlemisviisile ja valikutele
 • kasutada nippe ja tehnikaid enda rahustamiseks nii päevase ärevuse korral kui ka nt rahulikuks uinumiseks
 • tasakaalukalt suhelda ja teisi pereliikmeid rohkem mõista, mis väljendub hoolivamas käitumises
   


 

Loodav videokursus pakub konkreetseid lahendusi stressivabamaks pereeluks. Kursuse loomise taga seisab MTÜ Vaikuseminutid, mille ekspertidel on nüüdseks 5 aastat kogemust üleriikliku haridusuuenduse elluviimisel – oleme koolitanud üle 4000 õpetaja, tugispetsialisti ja lapsevanema, õpetades enesejuhtimise oskusi ning tähelepanu ja meelerahu harjutusi.

Videokursus kestab terve kuu, igal nädalal on vaatamiseks 3 osa videoõpet (ülepäeviti). Vahepealsetel päevadel saavad laps ja vanem koos teha eelmisel päeval kogetud harjutust ja proovida mängulist lisategevust, mille kirjalik juhend sisaldub programmis. Kuu aja jooksul saavad harjutused ja õpitud oskused normaalseks elu osaks muutuda. Kursus sobib eelkõige 6 kuni 9aastastele, kuid tegevused on rakendatavad lapsevanema toel ka noorematega.

Järjepideva harjutuste tegemise ja oskuste õppe tulemuslikkust näitas Tartu Ülikooli poolt tehtud põhjalik Vaikuseminutite programmi mõju-uuring. Vaikuseminutite harjutusi teinud õpilastel esines kontrollgrupiga oluliselt vähem stressi ja väsimust, kavakindlal tegemisel vähenesid ärevuse ja depressiooni sümptomid. Selle tõendatud mõjuga õppekursuse koostaja oli pikaajalise sotsiaalpedagoogi kogemusega Lii Kaudne, kes on ka praegu loodava videoõppe kursuse autoriks.
 


 

Hooandja projekti EESMÄRGID:
 

Toetusega 2500 EUR teeme valmis esimese 2 nädala jagu videoõpet (6x15min), mille fookuses on emotsioonid ja sisemise tasakaalu loomine. Esimesed 6 õppevideot tutvustavad vanematele ja lastele harjutusi ja tegevusi teemadel:

 • kuidas rahustada keha ja meelt
 • kuidas tähelepanelikult kuulata
 • kuidas oma emotsioone ära tunda ja juhtida. Millised emotsioonid üldse on, kas need tohivad olla, kuidas neid õigel ajal märgata, mis soodustab emotsiooni püsimist ja mis möödumist?

Hooandjate toetusega katame sisuloome, filmimise ja monteerimise kulud. Ligipääsu videokursusele saavad annetajad meili teel. Vaikuseminutite tänulikkuse kalendri saadame postiga.
 

Toetusega 5000 EUR saame ellu viia lisaks I etapile ka teise poole videoõppest (kõik kokku 12x15min ehk 4 nädala jagu), mis käsitleb olulisi oskusi konfliktide lahendamiseks ja paremate suhete loomiseks. Sealhulgas:

 • mitmesugused viisid tugevate tunnetega toimetulekuks
 • tänuliku hoiaku kasvatamine ja olemasolevate hüvede väärtustamine
 • heasoovlikkus ja toetav hoiak nii enda kui teiste suhtes

Lisaks olulistele sisuteemadele on kuu pikkune periood väga tähtis uute harjumuste loomiseks ja treeninguks – just järjepidevusest sõltub mõju!

Toetuse kulud ja auhindade kättesaamine on eelmise etapiga sama.

 • 128 hooandjat
 • 2982€kogutud 5000€ eesmärgist
 • 21 päeva
  Projekti toetatakse 21. juuni ainult juhul, kui ta kogub terve eesmärgiks seatud summa.
Anna projektile hoogu!

Sarnased projektid

Toila on Eesti pärl

 • 60%kogutud
 • 362€toetatud
 • 23 päeva veel

Hariduslik mäng RUSwithFUN

 • 16%kogutud
 • 196€toetatud
 • 32 päeva veel